Hotline: 0903.166.228
0
   

THỊT & TRỨNG

THỊT NẠC VAI HEO TEAPO

88.350 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 88.350đ

SƯỜN THĂN HEO TEAPO          

141.360 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 400G

Total: 141.360đ

BA CHỉ HEO TEAPO          

106.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 106.000đ

ỨC GÀ GTT

197.880 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 197.880đ

GÀ NỬA CON (0.6KG - 0.85KG)

228.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 228.600đ

GÀ NGUYÊN CON (1.2KG-1.7KG)

209.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 209.700đ

MÓNG GIÒ HEO TEAPO        

100.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 400G

Total: 100.000đ

SẤN MÔNG HEO TEAPO

80.350 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

TIM HEO TEAPO            

353.400 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 353.400đ

CHÂN GIÒ HEO TEAPO        

141.360 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 400G

THỊT THĂN CHUỘT TEAPO

88.350 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

ĐÙI GÀ GTT

123.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G