THỊT & TRỨNG

THỊT THĂN NGOẠI BÒ WHITE RANGES

148.000 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ

385.000 đ

 

(BÒ ÚC) ĐẦU THĂN NGOẠI

159.450 đ

 

ỨC VỊT ĐÔNG LẠNH ROUGIE

179.500 đ

 

ĐUÔI BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH)

139.500 đ

 

XƯƠNG ỐNG BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH)

47.000 đ

 

THỊT BÒ CEBON XAY (ĐÔNG LẠNH)

99.000 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH)

149.000 đ

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ FAU (RÚT XƯƠNG)

99.450 đ

 

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

81.000 đ

 

THỊT THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU

76.875 đ

 

THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

76.875 đ