Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG MÁT & ĐÔNG LẠNH   :  THỊT NGUỘI & XÚC XÍCH

XÚC XÍCH UNGHERESE

146.900 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 146.900đ

XÚC XÍCH KHÔ ĐAN MẠCH

39.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 39.800đ

XÚC XÍCH BATON

37.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 37.000đ

XÚC XÍCH MILANO

156.700 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 156.700đ

XÚC XÍCH KHÔ TẨM TIÊU

53.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 53.000đ

XÚC XÍCH NAPOLI

115.500 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 115.500đ

XÚC XÍCH CÂY CHORIZO

35.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 35.000đ

THỊT NGUỘI TAPAS CASADEMONT

160.160 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 160.160đ

XÚC XÍCH FELINO

185.900 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 185.900đ

XÚC XÍCH DRY PEPPERONI

40.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 40.500đ

THỊT NGUỘI LEVONI MORTADELLA BOLOGNA PIG ORO

120.700 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 120.700đ

GIĂM BÔNG SERRANO

127.000 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 127.000đ