THỊT TƯƠI   :  Thịt Gà

ỨC GÀ GTT

197.880 đ

 

GÀ NỬA CON (0.6KG - 0.85KG)

228.600 đ

 

GÀ NGUYÊN CON (1.2KG-1.7KG)

209.700 đ

 

ĐÙI GÀ GTT

123.700 đ

 

CHÂN GÀ GTT

77.600 đ

 

ĐÙI GÀ LEBOUCHER

46.000 đ

 

CÁNH GÀ LEBOUCHER

48.380 đ

 

ỨC GÀ LEBOUCHER

43.000 đ

 

GÀ NỬA CON LEBOUCHER

63.000 đ

 

GÀ NGUYÊN CON

61.980 đ

 

Vịt Phi Lê Cebon

514.860 đ

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 10 TRỨNG

42.500 đ