Hotline: 0903.166.228
0
   

THỊT & TRỨNG   :  THỊT ĐÓNG HỘP

GAN NGỖNG FOIE D'OIE ENTIER

946.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 180G

Total: 946.000đ

TRỨNG CÁ VÂY TRÒN

149.700 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 149.700đ

PATE GANG HEO

165.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 450G

Total: 165.000đ

PATE VỊT HENAFF

78.650 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 115G

Total: 78.650đ

PATE HEO HENAFF

112.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 130G

Total: 112.000đ

PATE THỊT HEO 2,5% HENAFF

61.800 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 80G

Total: 61.800đ

PATÊ FOIE JEAN FLOC'H

29.800 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 78G

Total: 29.800đ

PATÊ VOLAILLE JEAN FLOC'H

29.800 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 78GR      

Total: 29.800đ

PATÊ RILLETTES JEAN FLOC'H

51.500 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 51.500đ

PATÊ JEAN FLOC'H FOIE

43.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 130G

Total: 43.900đ

JEAN FLOC'H PATÊ CAMPAGNE

43.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 130G

Total: 43.900đ

JEAN FLOC'H PATÊ CAMPAGNE

29.800 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 78G

Total: 29.800đ