Hotline: 0903.166.228
0
   

THỊT & TRỨNG   :  THỊT BÒ

THỊT THĂN NGOẠI BÒ HARVEY

333.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 333.000đ

THỊT THĂN NỘI BÒ HARVEY

319.800 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 319.800đ

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

218.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 218.500đ

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

328.800 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 328.800đ

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

436.800 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 436.800đ

THỊT THĂN NỘI BÒ WHITE RANGES

257.700 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 257.700đ

NẠC LƯNG BÒ CAPE GRIM

475.000 đ

527.700 đ

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 475.000đ

THỊT THĂN NGOẠI BÒ MAGARET

340.800 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 340.800đ

THỊT THĂN NGOẠI BÒ WHITE RANGES

155.700 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 155.700đ

THỊT THĂN NỘI BÒ

385.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 385.000đ

(BÒ ÚC) ĐẦU THĂN NGOẠI

167.700 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 167.700đ

ĐUÔI BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH)

139.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 400G

Total: 139.500đ