Hotline: 0903.166.228
0
   

GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  SỐT ƯỚP

SỐT LEA & PERRINS WORCESTERHIRE

141.000 đ

 

Xuất xứ: ANH

Quy cách đóng gói: 290ML

Total: 141.000đ

SỐT LEA & PERRINS WORCESTERSHIRE SAUCE

65.835 đ

 

Xuất xứ: ANH

Quy cách đóng gói: 148ML

Total: 65.835đ

SỐT CAY NỒNG MEXICAN VALENTINA

105.600 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 370ML       

Total: 105.600đ

SỐT CAY MEXICAN VALENTINA                   

105.600 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 370ML   

Total: 105.600đ

ỚT BẰM VỊ HẢO

18.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 18.500đ

SỐT COLAVITA PESTO

129.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 135G

Total: 129.000đ

ỚT SA TẾ VỊ HẢO

12.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 12.600đ

MAE PRANOM YELLOW CURRY PASTE

18.500 đ

 

Xuất xứ: THÁI LAN

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 18.500đ

MAE PRANOM TOM YUM PASTE

20.400 đ

 

Xuất xứ: THÁI LAN

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 20.400đ

GIA VỊ TOM YUM MAE PRANOM

44.700 đ

 

Xuất xứ: THÁI LAN

Quy cách đóng gói: 114G

Total: 44.700đ

SỐT HARISA

69.000 đ

 

Xuất xứ: TUNISIA

Quy cách đóng gói: 70G

Total: 69.000đ

SỐT MAE PRANOM RED CURRY PASTE

18.500 đ

 

Xuất xứ: THÁI LAN

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 18.500đ