Hotline: 0903.166.228
0
   

GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  SỐT TƯƠNG

SỐT SALSA MEDIUM DORITOS

119.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 119.000đ

SỐT SALSA HOT CASA FIESTA

119.000 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 454G

Total: 119.000đ

SỐT SALSA CAY VỪA HỮU CƠ JENSENS

127.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 320G

Total: 127.000đ

SỐT SALSA MILD

159.600 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 439G

Total: 159.600đ

SỐT SALSA CAY VỪA TOSTITOS

159.600 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 439G

Total: 159.600đ

SỐT GUACAMOLE MEDIUM CASA FIESTA

142.000 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 326G

Total: 142.000đ

SỐT TACO CAY VỪA

84.000 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 227G

Total: 84.000đ

SỐT TACO CAY ÍT

78.000 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 227G

Total: 78.000đ

SỐT PESTO GENOVESE

124.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 190G

Total: 124.000đ

SỐT ROGAN JOSH SIMMER MIDA

113.100 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 370G

Total: 113.100đ

SỐT HOISIN YEOS

53.750 đ

 

Xuất xứ: SINGAPORE

Quy cách đóng gói: 330G

Total: 53.750đ

SỐT NAM VIỆT QUỐC BRAMBLE

69.000 đ

 

Xuất xứ: ANH

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 69.000đ