Hotline: 0903.166.228
0
   

GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  SỐT TƯƠNG

SỐT MAYONAISE HIỆU MAUREL

78.980 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 475G

Total: 78.980đ

SỐT MAYONAISE MAUREL

46.700 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 235G

Total: 46.700đ

SỐT MAYONNAISE COROLI

44.962 đ

 

Xuất xứ: HÀ LAN

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 44.962đ

SỐT MAYONNAISE HỮU CƠ MELROSE

228.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 365G

Total: 228.000đ

SỐT SANDWICH CRYSTAL

61.050 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 236ML

Total: 61.050đ

SỐT SALSA CON QUESO

131.000 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 326G

Total: 131.000đ

SỐT SALSA CON QUESO

157.600 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 425.2G

Total: 157.600đ

SỐT OLIU XANH COLAVITA

89.600 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 135G

Total: 89.600đ

SỐT OLIU ĐEN COLAVITA

89.600 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 135G

Total: 89.600đ

SỐT HOT SALSA DORITOS

119.700 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 119.700đ

SỐT SALSA MILD HỮU CƠ JENSENS

132.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 320G

Total: 132.000đ

SỐT SALSA CAY NHẸ DORITOS

119.600 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 119.600đ