Hotline: 0903.166.228
0
   

GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  SỐT TƯƠNG

SỐT SALSA XANH MEXICO

135.000 đ

 

Xuất xứ: MÊ XI CÔ

Quy cách đóng gói: 475G

Total: 135.000đ

SỐT TIÊU ĐEN BEST'S

34.400 đ

 

Xuất xứ: SINGAPORE

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 34.400đ

SỐT TIÊU ĐEN WOHHUP

70.190 đ

 

Xuất xứ: MALAYSIA

Quy cách đóng gói: 285G

Total: 70.190đ

SỐT SALAD KIỂU ISLAND CRYSTAL

68.612 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 236ML

Total: 68.612đ

SỐT SALAD KIỂU Ý CRYSTAL

68.612 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 236ML

Total: 68.612đ

SỐT SALAD CRYSTAL CREAMY FRENCH DRESSING

68.612 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 236ML

Total: 68.612đ

SỐT KEM GIẤM BALSAMISIMO KUEHNE

167.800 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 215ML     

Total: 167.800đ

SỐT TRỘN SALAD VỊ MẬT ONG KUEHNE

83.600 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 250ML             

Total: 83.600đ

SỐT TRỘN SALAD KIỂU PHÁP KUEHNE

83.600 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 250ML        

Total: 83.600đ

SỐT TRỘN SALAD KIỂU PHÁP KUEHNE

83.600 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 83.600đ

SỐT TRỘN SALAD KIỂU MỸ KUEHNE

83.600 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 250ML          

Total: 83.600đ

SỐT TRỘN SALAD KIỂU Ý KUEHNE

83.600 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 250ML       

Total: 83.600đ