Hotline: 0903.166.228
0
   

BÁNH KẸO  :  Snack

SNACK HẠT HỖN HỢP BOMBS GOGO GOJI HARVEST

48.100 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 40G

Total: 48.100đ

SNACK HẠT HỖN HỢP BOMBS CRAZY CACAO HARVEST

49.800 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 40G

Total: 49.800đ

SNACK HẠT HỖN HỢP BOMBS BERRY BAZOOKA HARVEST

49.800 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 40G

Total: 49.800đ

SNACK HẠT HỖN HỢP YO CHERRY HARVEST

55.920 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 45G

Total: 55.920đ

SNACK HẠT HỖN HỢP SUPER MIX HARVEST

55.920 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 45G

Total: 55.920đ

SNACK HẠT HỖN HỢP POWER MIX HARVEST

55.920 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 45G

SNACK HẠT HỖN HỢP GO BANANAS CHIPS HARVEST

49.800 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 45G

Total: 49.800đ

SNACK HẠT HỖN HỢP APPLE TART HARVEST

49.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 45G

Total: 49.800đ

BẮP RANGVỊ HỖN HỢP MẶN NGỌT UNCLE JAX

23.704 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 60G

Total: 23.704đ

BẮP RANG VỊ PHÔ MAI UNCLE JAX

23.704 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 35G

Total: 23.704đ

BẮP RANG VỊ HỖN HỢP UNCLE JAX

38.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 130G

Total: 38.600đ

BẮP RANG VỊ PHÔ MAI UNCLE JAX

38.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 80G

Total: 38.600đ