Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG KHÔ   :  SIÊU THỰC PHẨM

BỘT ACAI P. SUPERFOODS

317.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 317.500đ

P. SUPERFOODS ORGANIC MAQUI POWDER

348.300 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 348.300đ

HẠT CACAO P.SUPERFOODS

246.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 246.000đ

BỘT CACAO P. SUPERFOODS ORG CACAO NIBS

269.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 269.000đ

CACAO HỮU CƠ P. SUPERFOOD

398.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 398.500đ

RONG BIỂN HỮU CƠ DULSE P.SUPERFOODS

186.400 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 50G

RONG BIỂN NORI HỮU CƠ P.SUPERFOODS

172.400 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 172.400đ

RONG BIỂN WAKAME HỮU CƠ P.SUPERFOODS

162.400 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 162.400đ

BỘT MAQUI HỮU CƠ P. SUPERFOODS

465.800 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 465.800đ

HẠT CHIA HỮU CƠ P. SUPERFOODS

435.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 450G

Total: 435.000đ

TRÁI GOLDEN BERRIES KHÔ P. SUPERFOODS

269.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 269.000đ

SNACK CÂU KỶ TỬ HỮU CƠ P. SUPERFOODS

393.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 393.000đ