PHI THỰC PHẨM   :  SẢN PHẨM TRANG TRÍ NOEL

RIEGELEIN CHOCOLATE ART LINE BAG

249.600 đ

 

WINDEL NOEL BOOT CHOCO_PCS

249.000 đ

 

WINDEL CHRISMAS MUG_CHOCO (10065)

317.600 đ

 

WINDEL ADVENT CALENDAR_MILK CHOCO (10270)

130.700 đ

 

WINDEL PLUSH FIGURE ASSORTMENT, SMALL 01

299.700 đ

 

WINDEL PLUSH FIGURE ASSORTMENT, SMALL 02

299.700 đ

 

WINDEL PLUSH FIGURE ASSORTMENT, SMALL 03

299.700 đ

 

WINDEL SINGING & BLINKING PLUSH FIGURES 01

497.600 đ

 

WINDEL SINGING & BLINKING PLUSH FIGURES 02 

497.600 đ

 

WINDEL TALKING PLUSH TOYS

695.400 đ

 

RIEGELEIN CHOCOLATE MINIS SCHOKO - BARCHEN 33% CACAO

129.600 đ

 

RIEGELEIN CHOCOLATE SILVESTER-EISKONFEKT

189.700 đ