Hotline: 0903.166.228
0
   

PHI THỰC PHẨM   :  SẢN PHẨM TRANG TRÍ NOEL

RIEGELEIN CHOCOLATE ART LINE BAG

249.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 249.600đ

WINDEL NOEL BOOT CHOCO_PCS

249.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói:

Total: 249.000đ

WINDEL CHRISMAS MUG_CHOCO (10065)

317.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 102G

Total: 317.600đ

WINDEL ADVENT CALENDAR_MILK CHOCO (10270)

130.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 75G

Total: 130.700đ

WINDEL PLUSH FIGURE ASSORTMENT, SMALL

299.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 59G  

Total: 299.700đ

WINDEL PLUSH FIGURE ASSORTMENT, SMALL

299.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 59G

Total: 299.700đ

WINDEL PLUSH FIGURE ASSORTMENT, SMALL

299.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 59G

Total: 299.700đ

WINDEL SINGING & BLINKING PLUSH FIGURES

497.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 75G

Total: 497.600đ

WINDEL SINGING & BLINKING PLUSH FIGURES     

497.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 75G           

Total: 497.600đ

WINDEL TALKING PLUSH TOYS

695.400 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 40G         

Total: 695.400đ

RIEGELEIN CHOCOLATE MINIS SCHOKO - BARCHEN 33% CACAO

129.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 129.600đ

RIEGELEIN CHOCOLATE SILVESTER-EISKONFEKT

189.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 189.700đ