Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU ĂN LÁ  :  Rau Trà Quế

RAU RĂM TRÀ QUẾ

6.210 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 30G

CẢI NGỌT TRÀ QUẾ

16.250 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

RAU DỀN TRÀ QUẾ

26.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 26.700đ

RAU LANG TRÀ QUẾ

17.910 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 17.910đ

RAU MUỐNG TRÀ QUẾ

26.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

RAU TẦN Ô TRÀ QUẾ

21.200 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

NGÒ RÍ TRÀ QUẾ

4.440 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 30G

RAU MỒNG TƠI TRÀ QUẾ

27.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

RAU DIẾP CÁ TRÀ QUẾ

10.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

CẢI BẸ XANH TRÀ QUẾ

14.400 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

RAU BỒ NGÓT TRÀ QUẾ

36.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 36.800đ

RAU MUỐNG TRÀ QUẾ

35.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 35.500đ