Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU ĂN LÁ  :  Rau Gia Vị

LÁ BẠC HÀ CHOCOLATE

6.390 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 6.390đ

XẠ HƯƠNG

13.020 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 13.020đ

LÁ XÔ THƠM

8.100 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 8.100đ

RAU HÚNG LỦI

8.370 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 8.370đ

HÚNG QUẾ TÂY

21.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 20G

RAU THÌ LÀ

21.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 40G

RAU NGÒ TÂY XOẮN J-CURLY

21.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 20G

HƯƠNG THẢO

12.660 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 12.660đ

RAU NGẢI DẤM

5.970 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 5.970đ

NGÒ RÍ

3.770 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 3.770đ

HÀNH LÁ

3.540 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 3.540đ

RAU ROCKET WASABI

24.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 24.800đ