RAU CỦ

RAU MỒNG TƠI

26.250 đ

 

RAU DỀN TRÀ QUẾ

26.700 đ

 

RAU LANG TRÀ QUẾ

17.910 đ

 

NGÒ RÍ TRÀ QUẾ

4.440 đ

 

RAU DIẾP CÁ TRÀ QUẾ

10.700 đ

 

RAU BỒ NGÓT TRÀ QUẾ

36.800 đ

 

CẢI XOĂN KALE

17.375 đ

 

RAU MUỐNG TRÀ QUẾ

35.500 đ

 

CẢI NGỌT

26.250 đ

 

CẢI CẦU VỒNG

20.100 đ

 

CẢI NGỌT NICOYASAI

19.500 đ

 

CẢI NGỌT ECO

20.700 đ