Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU CỦ TƯƠI

RAU MÁ

21.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 21.900đ

RAU MUỐNG BABY

21.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 21.900đ

BÔNG CẢI XANH

19.480 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 19.480đ

BÔNG CẢI TRẮNG

39.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 39.500đ

BẮP CẢI TRẮNG

6.875 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 6.875đ

BẮP CẢI TRÁI TIM

21.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 21.000đ

BẮP CẢI TÍM

39.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 39.700đ

XÀ LÁCH ĐẮNG ĐỎ RADICCHIO

28.950 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 28.950đ

CẢI THẢO

13.200 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 13.200đ

MĂNG TÂY XANH

67.710 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 67.710đ

LÁ BẠC HÀ CHOCOLATE

6.390 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 6.390đ

XẠ HƯƠNG

13.020 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 13.020đ