Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU CỦ TƯƠI

RAU BỒ NGÓT TRÀ QUẾ

36.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 36.800đ

CẢI XOĂN KALE

17.375 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 17.375đ

RAU MUỐNG TRÀ QUẾ

35.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 35.500đ

RAU CẢI XANH MINI           

16.100 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

CẢI NGỌT

26.250 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 26.250đ

CẢI CẦU VỒNG

20.100 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 20.100đ

CẢI THÌA NGỌT NICOYASAI

19.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 19.500đ

CẢI NGỒNG

22.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

TỎI TÂY

15.750 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 15.750đ

CẢI BÓ XÔI TRẮNG

21.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 21.000đ

CẢI BÓ XÔI TRẮNG NICO YASAI

35.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

RAU DỀN

23.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 23.700đ