Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU CỦ TƯƠI

XÀ LÁCH CAROL

8.740 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 8.740đ

XÀ LÁCH BÚP RC

13.400 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 13.400đ

XÀ LÁCH ROMAINE

17.200 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

19.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 19.500đ

RAU XÀ LÁCH SAN HÔ

19.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

XÀ LÁCH REX

13.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 13.800đ

XÀ LÁCH XANH SALANOVA

17.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 17.800đ

XÀ LÁCH XANH OAKLEAF

13.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 13.000đ

XÀ LÁCH XANH LOLLO

13.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 13.000đ

XÀ LÁCH ĐỎ OAKLEAF

13.400 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 13.400đ

RAU ROCKET

24.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

RAU ROCKET ARUGULA

24.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 24.800đ