Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU CỦ TƯƠI  :  RAU CỦ ĐÓNG HỘP

OLIU XANH NGÂM

65.800 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 370G

Total: 65.800đ

OLIVE XANH CÓ NHÂN FIGARO

81.675 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 81.675đ

OLIU XANH LÁT LA PEDRIZA

68.500 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 340G

Total: 68.500đ

OLIU ĐEN LÁT LA PEDRIZA

69.900 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 340G

Total: 69.900đ

OLIVE XANH TÁCH HẠT FIGARO

81.675 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 340G

Total: 81.675đ

OLIU XANH TÁCH HẠT

62.100 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 340G

Total: 62.100đ

QUẢ OLIU ĐEN TÁCH HẠT LA PEDRIZA

68.100 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 340G

Total: 68.100đ

QUẢ OLIU XANH NGUYÊN HẠT LA PEDROZA

61.900 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 340G

Total: 61.900đ

OLIVE XANH NGÂM DẦU VỚI SỐT PIMIENTO CRESPO

73.600 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 370ML

Total: 73.600đ

CRESPO GREEN OLIVES WITH ANCHOVY STUFFING

59.700 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 314ML

Total: 59.700đ

OLIU ĐEN NGUYÊN HẠT FRAGATA

45.458 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 45.458đ

OLIVE TRÁI ĐEN TÁCH HẠT FRAGATA

47.850 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 47.850đ