Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU CỦ TƯƠI  :  RAU ĂN QUẢ

CÀ CHUA CHOCOLATE CHERRY

41.545 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 41.545đ

CÀ CHUA CHERRY VÀNG

34.545 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 34.545đ

CÀ CHUA COCKTAIL

27.650 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 27.650đ

CÀ CHUA NGỌT CHERRY

29.225 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 29.225đ

CÀ CHUA CHERRY

36.575 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

CÀ CHUA CHERRY NGỌT

38.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

CÀ CHUA BEEF

48.400 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 48.400đ

CÀ CHUA HÀ LAN

35.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 35.700đ

CÀ CHUA ĐÀ LẠT

24.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 24.900đ

DƯA LEO

23.590 đ

 

Xuất xứ: VIỆTNAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 23.590đ

DƯA LEO BABY

26.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 26.000đ

DƯA LEO BABY ĐÀ LẠT

15.450 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G