Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU CỦ TƯƠI  :  RAU ĂN CỦ

TỎI TÂY

15.750 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 15.750đ

CÀ RỐT BABY

41.850 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 41.850đ

CÀ RỐT ĐÀ LẠT

15.450 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 300G

CÀ RỐT NHẬT

23.820 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 23.820đ

CỦ CẢI TRẮNG

23.250 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 23.250đ

CỦ CẢI TRẮNG BABY

23.200 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 23.200đ

CỦ DỀN ĐỎ

11.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 11.600đ

SU HÀO

8.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 8.700đ

CỦ SEN

15.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 15.600đ

KHOAI TÂY BABY

14.910 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 14.910đ

KHOAI TÂY VÀNG

23.520 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 23.520đ

KHOAI LANG RUỘT TÍM

21.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 21.500đ