Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG MÁT & ĐÔNG LẠNH   :  PHÔ MAI

PHÔ MAI MOZZARELLA HỮU CƠ ORGANIC VALLEY

267.600 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 226G

Total: 267.600đ

PHÔ MAI PARMIGIANO REGGIANO

81.250 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 81.250đ

PHÔ MAI PARMIGIANO REGGIANO

112.800 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 112.800đ

PHÔ MAI FROMAGIO PARMESAN

69.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 69.000đ

PHÔ MAI PARMIGIANO REGGIANO AMBROSI

319.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 319.000đ

PHÔ MAI AMBROSI GRANA PADANO

269.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 269.000đ

PHÔ MAI FROMAGIO

73.750 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 73.750đ

PHÔ MAI CHEDDAR 50% F.I.D.M WHITE

51.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 51.000đ

ANCHOR CHEDDAR CHEESE

32.900 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 32.900đ

PHÔ MAI CHEDDAR MILD COLORED

66.000 đ

 

Xuất xứ: ANH

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 66.000đ

PHÔ MAI SHREDDED LOW MOISTURE MOZZARELLA

256.800 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 170G     

Total: 256.800đ

PHÔ MAI SHREDDED MILD CHEDDAR

256.800 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 170G     

Total: 256.800đ