Hotline: 0903.166.228
0
   

GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  NƯỚC TƯƠNG

NƯỚC TƯƠNG NHẬT SASHIMI YAMASA

179.000 đ

 

Xuất xứ: NHẬT BẢN

Quy cách đóng gói: 1L

Total: 179.000đ

NƯỚC TƯƠNG MAGGI AROME

147.600 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 200ML

Total: 147.600đ

NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH YAMASA SASHIMI CHOUYU

114.000 đ

 

Xuất xứ: NHẬT BẢN

Quy cách đóng gói: 200ML

Total: 114.000đ

NƯỚC TƯƠNG TAMARI MARUSHINHONKE

287.600 đ

 

Xuất xứ: NHẬT BẢN

Quy cách đóng gói: 200ML

Total: 287.600đ

NƯỚC TƯƠNG HỮU CƠ GLOBAL ORGANICS

207.600 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 207.600đ

NƯỚC TƯƠNG TAMARI GLOBAL ORGANICS

207.600 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 207.600đ

NƯỚC TƯƠNG HỮU CƠ LUMLUM

69.300 đ

 

Xuất xứ: THÁI LAN

Quy cách đóng gói: 200ML

Total: 69.300đ

NƯỚC TƯƠNG NHẬT ÍT MUỐI YAMASA SOY SAUCE

119.600 đ

 

Xuất xứ: NHẬT BẢN

Quy cách đóng gói: 150ML

Total: 119.600đ