Hotline: 0903.166.228
0
   

CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Mật Ong

MẬT ONG HOA CAFE TRACYBEE

220.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 600ML

Total: 220.000đ

MẬT HOA CHÔM CHÔM TRACYBEE

253.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 600ML

Total: 253.000đ

PHẤN HOA SẠCH TRACYBEE

85.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 230G

Total: 85.000đ

MẬT HOA CHÔM CHÔM TRACYBEE

88.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 189ML

Total: 88.000đ

MẬT HOA CÀ PHÊ TRACYBEE

85.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 189ML

Total: 85.000đ

MẬT ONG TỪ CÂY SỒI TAYLOR PASS NZ

396.200 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 375G

Total: 396.200đ

MẬT ONG CỎ BA LÁ TAYLOR PASS NZ

499.200 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 375G

Total: 499.200đ

MẬT ONG HOA DẠI TAYLOR PASS NZ

465.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 375G

Total: 465.000đ

MẬT ONG HOA LƯU LY XANH TAYLOR PASS NZ

492.560 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 375G

Total: 492.560đ

MẬT ONG HOA OẢI HƯƠNG

372.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 330G

Total: 372.000đ

MẬT ONG HOA CAM HỮU CƠ

283.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 330G

Total: 283.000đ

MẬT ONG AIRBORNE VIPERS BUGLOSS HONEY

385.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 385.000đ