Hotline: 0903.166.228
0
   

SIÊU THỰC PHẨM   :  Mật Ong Manuka

BERRINGA MẬT ONG MANUKA 120+

648.200 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 648.200đ

MẬT ONG MANUKA UMF 5+

997.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 400G

Total: 997.000đ

MẬT ONG MANUKA UMF 12+ TAHI BEE

1.639.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 400G

Total: 1.639.000đ

MẬT ONG MANUKA HONEY UMF 10+ TAHI

1.483.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 400G

Total: 1.483.000đ

MẬT ONG MANUKA HONEY UMF 8+ TAHI

1.185.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 400G

Total: 1.185.000đ

MẬT ONG MANUKA 70+ AIRBORNE

1.480.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 1.480.000đ

MẬT ONG MANUKA 25+ AIRBORNE

1.090.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 1.090.000đ

MẬT ONG MANUKA TAYLOR PASS UMF 5+

919.250 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 375G

Total: 919.250đ

MẬT ONG MANUKA TAYLOR PASS 10+

1.654.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 375G

Total: 1.654.000đ

MẬT ONG MANUKA TAYLOR PASS BLEND

573.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 375G

Total: 573.000đ

MẬT ONG MANUKA BLUE HILL

309.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 309.000đ

MẬT ONG MANUKA 250+ TASMANIAN 250G

1.595.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 1.595.000đ