Hotline: 0903.166.228
0
   

BÁNH KẸO  :  Kẹo Cao Su

KẸO CAO SU BẠC HÀ KHÔNG ĐƯỜNG VỊ QUẾ ICEBREAKERS

80.600 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 42G

Total: 80.600đ

KẸO GUM KHÔNG ĐƯỜNG VỊ BẠC HÀ ECLIPSE

79.000 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 34G

Total: 79.000đ

KẸO CAO SU TRIDENT KHÔNG ĐƯỜNG

31.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 18 CÂY

Total: 31.800đ

KẸO CAO SU TRIDENT KHÔNG ĐƯỜNG VỊ CÂY LỘC ĐỀ

31.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 18 CÂY

Total: 31.800đ

KẸO CAO SU HƯƠNG DƯA HẤU TRIDENT

31.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 18 CÂY

Total: 31.800đ

KẸO CAO SU HƯƠNG NHIỆT ĐỚI TRIDENT

27.000 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 18 CÂY

Total: 27.000đ

KẸO CAO SU HƯƠNG TRUYỀN THỐNG

31.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 18 CÂY

Total: 31.800đ

KẸO CAO SU HƯƠNG QUẾ TRIDENT

31.700 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 18 CÂY

Total: 31.700đ

KẸO GUM KHÔNG ĐƯỜNG VỊ MINT BLISS TRIDENT

31.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 18 VIÊN

Total: 31.800đ

KẸO GUM VỊ BẠC HÀ TRIDENT

31.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 18 CÂY

Total: 31.800đ

KẸO CAO SU HƯƠNG BẠC HÀ TRIDENT

31.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 18 CÂY

Total: 31.800đ

KẸO CAO SU BẠC HÀ ICE BREAKERS ICE CUBES

40.600 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 10 CÂY

Total: 40.600đ