Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG MÁT & ĐÔNG LẠNH   :  KEM

KEM DÂU - 125ML - VN

30.000 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói:

Total: 30.000đ

KEM XOÀI BASKIN ROBBIN

55.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 120ML

Total: 55.800đ

KEM DÂU BARKIN ROBBIN

208.890 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 208.890đ

KEM VỊ CHOC MOUSSE ROYALE ICE CREAM

55.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 120ML

KEM VANI BARKIN ROBBIN

208.890 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 208.890đ

KEM VANILLA

55.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 120ML

Total: 55.800đ

KEM BASKIN ROBBIN VỊ JAMOCA

208.900 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 208.900đ

KEM BASKIN ROBBIN VỊ SÔ CÔ LA

208.890 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 208.890đ

KEM BASKIN ROBBIN MÙI KẸO BÔNG

208.890 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 208.890đ

KEM BASKIN ROBBIN CÓ PHỦ VỤN BÁNH SOCOLA

208.890 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 208.890đ

KEM BELLANY SẦU RIÊNG

30.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 125ML

Total: 30.000đ

KEM BELLANY DỪA BELLA

30.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 125ML

Total: 30.000đ