Hotline: 0903.166.228
0
   

HOA & TRÁI CÂY  :  HOA

HOA CÚC ĐƠN LƯỚI VÀNG NHẠT

9.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÀNH

HOA CÚC ĐƠN LƯỚI HỒNG

7.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÀNH

Total: 7.900đ

HOA CÚC ĐƠN LƯỚI TRẮNG MỚI

8.400 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÀNH

Total: 8.400đ

HOA CÚC NHÁNH MẮT NGỌC VÀNG

9.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÀNH

Total: 9.700đ

HOA LILY HỒNG ĐẬM Ủ THƠM

52.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÀNH

Total: 52.500đ

HOA THỦY TIÊN MÀU HỒNG

9.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÀNH

HOA THỦY TIÊN MÀU ĐỎ

9.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÀNH

HOA THỦY TIÊN MÀU VÀNG

9.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÀNH

HOA CẨM CHƯỚNG CÁNH BƯỚM

5.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÀNH

Total: 5.900đ

HOA CẨM CHƯỚNG NHẬT

15.200 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÀNH

Total: 15.200đ

HOA CẨM CHƯỚNG ĐƠN ĐỎ

4.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÀNH

HOA CÁT TƯỜNG

10.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÀNH