Hotline: 0903.166.228
0
   

HOA & TRÁI CÂY

THANH LONG RUỘT TRẮNG

69.416 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 69.416đ

THANH LONG RUỘT ĐỎ

75.880 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 75.880đ

XOÀI CAO LÃNH

74.400 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 74.400đ

XOÀI CÁT CHU

95.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 95.600đ

ĐU ĐỦ

51.200 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 51.200đ

KHÓM TẮC CẬU

38.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 38.500đ

THƠM FESEPIA

36.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 36.700đ

CHUỐI CAU

41.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 41.600đ

CHUỐI XIÊM MỸ THO

35.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 35.000đ

CHUỐI FOHLA

56.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 56.800đ

DƯA LƯỚI RUỘT VÀNG

96.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 96.800đ

DƯA LƯỚI HÀ LAN

76.800 đ

 

Xuất xứ: HÀ LAN

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 76.800đ