Hotline: 0903.166.228
0
   

HOA & TRÁI CÂY

LÊ ĐỎ

71.850 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 71.850đ

LÊ HÀN QUỐC

68.700 đ

 

Xuất xứ: HÀN QUỐC

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 68.700đ

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA CARA NAVEL

86.750 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 86.750đ

CAM NAVEL

69.250 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 69.250đ

CAM SÀNH

89.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 89.500đ

CAM XOÀN

98.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 98.600đ

QUÝT CLEMENTINE

114.700 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 114.700đ

QUÝT ĐƯỜNG

89.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 89.000đ

BƯỞI 5 ROI

98.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 98.900đ

BƯỞI DA XANH

153.200 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 153.200đ

NHO MẪU ĐƠN SHINE MUSCAT

724.850 đ

 

Xuất xứ: HÀN QUỐC

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 724.850đ

NHO XANH KHÔNG HẠT

142.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 142.800đ