Hotline: 0903.166.228
0
   

CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Hạt Khô

HẠNH NHÂN TRẮNG H. TO GOODNESS

165.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 165.000đ

HẠNH NHÂN TAMARI RANG HONEST TO GOODNESS

231.800 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 231.800đ

HẠT BÍ STYRIAN ĐEN HỮU CƠ H. TO GOODNESS

261.800 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 261.800đ

HẠT HOA HƯỚNG DƯƠNG HỮU CƠ H. TO GOODNESS

370.400 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 370.400đ

HẠT HƯỚNG DƯƠNG HỮU CƠ H. TO GOODNESS

176.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 176.000đ

HẠT THÔNG HỮU CƠ H.TO GOODNESS

221.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 221.000đ

HỖN HỢP HẠT HỮU CƠ DÙNG CHO SALAD H. TO GOODNESS

222.600 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 222.600đ

NGÔ RANG HỮU CƠ H.TO GOODNESS

398.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 650G

Total: 398.500đ

HẠT PHỈ HỮU CƠ H. TO GOODNESS

317.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 317.500đ

HẠT DẺ HỮU CƠ MẶN H. TO GOODNESS

274.600 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 175G

Total: 274.600đ

HẠT CHIA ĐEN HỮU CƠ H. TO GOODNESS 1KG

729.300 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 729.300đ

HẠT CHIA ĐEN HỮU CƠ H. TO GOODNESS 250G

249.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G