HẠT KHÔ   :  Hạt Bí

HẠT BÍ STYRIAN ĐEN HỮU CƠ H. TO GOODNESS

261.800 đ

 

HẠT BÍ NGÔ HỮU CƠ H. TO GOODNESS

238.700 đ

 

HẠT BÍ ĐỎ HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

179.500 đ

 

HẠT BÍ SẤY KHÔ AUNT MICHELLE

247.600 đ