Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG MÁT & ĐÔNG LẠNH

BƠ KHÔNG MẶN PAYSAN BRETON

98.500 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 98.500đ

BƠ MẶN GRAND'OR

99.600 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 99.600đ

BƠ LẠT UNILAC GRAND'OR

99.600 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 99.600đ

BƠ BEURRE BRETEL

182.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 182.000đ

PHÔ MAI PARMIGIANO REGGIANO

81.250 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 81.250đ

PHÔ MAI PARMIGIANO REGGIANO

112.800 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 112.800đ

PHÔ MAI FROMAGIO PARMESAN

69.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 69.000đ

PHÔ MAI PARMIGIANO REGGIANO AMBROSI

319.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 319.000đ

PHÔ MAI AMBROSI GRANA PADANO

269.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 269.000đ

PHÔ MAI FROMAGIO

73.750 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 73.750đ

PHÔ MAI CHEDDAR 50% F.I.D.M WHITE

51.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 51.000đ

ANCHOR CHEDDAR CHEESE

32.900 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 32.900đ