Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG MÁT & ĐÔNG LẠNH

CHANH DÂY NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

469.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 469.000đ

MƠ ĐÔNG LẠNH IQF  PONTHIER

509.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 509.900đ

LỰU ĐÔNG LẠNH NHUYỆN PONTHIER

489.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 489.900đ

HẠT GIẺ ĐÔNG LẠNH NHUYỄN PONTHIER

419.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 419.900đ

PHÔ MAI MOZZARELLA HỮU CƠ ORGANIC VALLEY

267.600 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 226G

Total: 267.600đ

NAM VIỆT QUẤT ĐÔNG LẠNH PONTHIER

429.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 429.000đ

CÁ CHẼM ĐÔNG LẠNH

60.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 60.800đ

KEM DÂU - 125ML - VN

30.000 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói:

Total: 30.000đ

BƠ MẶN ANCHOR

114.260 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 114.260đ

BƠ LẠT ANCHOR

114.260 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 227G

Total: 114.260đ

BƠ LẠT PRESIDENT 250G

136.700 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 136.700đ

BƠ MẶN ELLE & VIRE

93.600 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 93.600đ