Hotline: 0903.166.228
0
   

GIA VỊ & PHỤ LIỆU

BỘT GIA VỊ FAJITA OLDELPASO

62.800 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 40G

Total: 62.800đ

GIA VỊ BURRITO ÍT MUỐI OLD EL PASO

71.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 25G 

Total: 71.500đ

GIA VỊ TACO ÍT MUỐI OLDELPASO

69.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 69.500đ

GIA VỊ TACO SPICE MIX OLDELPASO

82.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 82.500đ

GIA VỊ BURRITO CAY ÍT OLDELPASO

72.700 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 40G

Total: 72.700đ

GIA VỊ GÀ GIÒN OLDELPASO

94.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 35G

Total: 94.000đ

ỚT BỘT HỖN HỢP OLDELPASO

82.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 35G

Total: 82.500đ

TIÊU ĐEN TIÊN PHƯỚC

129.606 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 129.606đ

TIÊU ĐEN KIRUM KAMPOT

119.000 đ

 

Xuất xứ: CAMPUCHIA

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 119.000đ

TỎI BĂM HỮU CƠ SPIRAL FOODS

209.600 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 220G

Total: 209.600đ

BỘT QUẾ TRÀ MY

62.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 70G

Total: 62.000đ

BỘT QUẾ MCKENZIE'S

96.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 40G

Total: 96.000đ