Hotline: 0903.166.228
0
   

GIA VỊ & PHỤ LIỆU

GIA VỊ HỖN HỘP HỮU CƠ PLANET

109.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 109.000đ

GIA VỊ TỔNG HỢP HỮU CƠ PLANET (JAR)

87.600 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 15G

Total: 87.600đ

XÔ THƠM HỮU CƠ PLANET(JAR)

98.760 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 12G

Total: 98.760đ

PLANET GRANULES

118.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 60G

Total: 118.500đ

BỘT GIA VỊ HỮU CƠ HỖN HỢP PLANET

129.700 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 129.700đ

LÁ MÙI KHÔ HỮU CƠ PLANET

87.600 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 10G

Total: 87.600đ

BỘT NHỤC ĐẬU KHẤU HỮU CƠ PLANET

139.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 139.000đ

BỘT NGHỆ HỮU CƠ PLANET

159.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 60G

Total: 159.000đ

BỘT THÌ LÀ MCCORMICK

98.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 98.000đ

LÁ HÚNG QUẾ McCORMICK

41.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 10G

Total: 41.000đ

LÁ MÙI TÂY McCORMICK

55.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 5G

Total: 55.000đ

BỘT ỚT CỰA GÀ KIỂU HUNGARY McCORMICK

68.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 68.000đ