Hotline: 0903.166.228
0
   

GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  GIA VỊ KHÔ

GIA VỊ BURRITO ÍT MUỐI OLD EL PASO

71.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 25G 

Total: 71.500đ

GIA VỊ TACO ÍT MUỐI OLDELPASO

69.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 69.500đ

GIA VỊ TACO SPICE MIX OLDELPASO

82.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 82.500đ

GIA VỊ BURRITO CAY ÍT OLDELPASO

72.700 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 40G

Total: 72.700đ

GIA VỊ GÀ GIÒN OLDELPASO

94.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 35G

Total: 94.000đ

ỚT BỘT HỖN HỢP OLDELPASO

82.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 35G

Total: 82.500đ

TỎI BĂM HỮU CƠ SPIRAL FOODS

209.600 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 220G

Total: 209.600đ

BỘT QUẾ MCKENZIE'S

96.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 40G

Total: 96.000đ

GIA VỊ CÀ RI XANH MAE PRANOM

18.500 đ

 

Xuất xứ: THÁI LAN

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 18.500đ

BỘT ỚT LẨU THÁI TOM YAM

73.900 đ

 

Xuất xứ: THÁI LAN

Quy cách đóng gói: 75G

Total: 73.900đ

BỘT CÀ RI ÍT CAY P. FOOD

169.900 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 80G

Total: 169.900đ

BỘT CÀ RY HỮU CƠ CAY VỪA P. FOOD ESSENTIAL

136.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 80G

Total: 136.000đ