Hotline: 0903.166.228
0
   

PHÔ MAI   :   Emmental Cheese

PHÔ MAI EMMENTAL

45.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 45.000đ

PHÔ MAI GOUDA PAYSAN BRETON

98.230 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 160G

Total: 98.230đ

PHÔ MAI PAYSAN BRETON EMMENTAL

115.890 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 220G

Total: 115.890đ

PHÔ MAI SỢI EMMENTAL PAYSAN BRETON 200G

115.890 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 115.890đ

PHÔ MAI SỢI EMMENTAL PAYSAN BRETON 70G

46.800 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 70G

Total: 46.800đ

PHÔ MAI EMBORG EMMENTALER

86.500 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 86.500đ

PHÔ MAI EMMENTALER EMBORG

99.500 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 99.500đ

PHÔ MAI EMMENTAL ZELACHI

55.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 55.000đ

PHÔ MAI LÁT EMMENTAL ARLA NATURAL

68.600 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 68.600đ

PHÔ MAT LÁT EMMENTAL PAYSAN BRETON

107.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 160G

Total: 107.900đ