Hotline: 0903.166.228
0
   

NGŨ CỐC   :  Đậu

ĐẬU LĂNG ĐỎ MCKENZIE'S

117.904 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 375G

Total: 117.904đ

ĐẬU LĂNG PHÁP MCKENZIE'S

147.502 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 375G

Total: 147.502đ

ĐẬU ĐỎ TÂY MC KENZIE'S

124.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 375G

Total: 124.000đ

ĐẬU LĂNG VÀNG MCKENZIE'S

105.200 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 105.200đ

ĐẬU LĂNG MCKENZIE'S SOUP MIX

101.175 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 101.175đ

LÚA MẠCH MCKENZIE'S

82.307 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 82.307đ

ĐẬU MCKENZIE'S GREEN SPLIT

85.307 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 85.307đ

ĐẬU NGỰ MC KENZIE

124.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 375G

Total: 124.000đ

ĐẬU LĂNG NÂU MCKENZIE'S

105.300 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 375G

Total: 105.300đ

ĐẬU LĂNG XANH HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

162.500 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 500G

ĐẬU LĂNG ĐỎ HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

170.500 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 500G

ĐẬU LĂNG NÂU HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

179.500 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 179.500đ