Hotline: 0903.166.228
0
   

GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  DẦU ĂN

DẦU Ô LIU PALACIO

162.000 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 162.000đ

DẦU OLIU LATINO BELLA LIVE POMACE OIL

178.300 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 1L

Total: 178.300đ

DẦU EXTRA VIRGIN LATINO BELLA

149.000 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 149.000đ

DẦU EXTRA VIRGIN LATINO BELLA

87.800 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 87.800đ

DẦU ĂN HƯƠNG NẤM TRUFFLE CASA RINALDI

359.600 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 359.600đ

DẦU NẤM TRẮNG TRUFFLE TARTUFI

1.090.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 1.090.000đ

DẦU NẤM ĐEN TRUFFLE TARTUFI

990.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 990.000đ

DẦU HẠT NHO ROLAND

268.785 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 268.785đ

DẦU HẠT NHO GRAPSEED

477.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 477.000đ

DẦU HẠNH NHÂN LA TOURANGELL

394.700 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 394.700đ

DẦU BƠ LA TOURANGELLE

374.600 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 374.600đ

DẦU QUẢ ÓC CHÓ LA TOURANGELLE

234.800 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 234.800đ