Hotline: 0903.166.228
0
   

BÁNH KẸO  :  Chocolate

CHOCOLATE ĐEN 50% CACAO RITTER SPORT

48.000 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 48.000đ

CHOCOLATE NHÂN NHO VÀ QUẢ PHỈ RITTER SPORT

48.600 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 48.600đ

CHOCOLATE HẠNH NHÂN RITTER SPORT

61.800 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 61.800đ

RITTER SPORT KNUSPERKEKS CHOCOLATE

48.600 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 48.600đ

CHOCOLATE RITTER SPORT WHOLE HAZELNUTS

61.800 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 61.800đ

CHOCOLATE ĐẮNG TRÁI PHỈ RITTER SPORT

61.800 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 61.800đ

RITTER SPORT WHITE WHOLE HAZELNUTS

61.800 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 61.800đ

CHOCOLATE GIÀU SỮA RITTER SPORT

48.600 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 48.600đ

CHOCOLATE ĐẮNG KẸP HẠNH NHÂN RITTER

48.000 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 48.000đ

CHOCOLATE NHÂN ĐẬU PHỘNG RITTER SPORT

48.600 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 48.600đ

CHOCOLATE RITTER SPORT NHÂN KARAMELL-MOUSSE

48.600 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 48.600đ

CHOCOLATE RẮNG NHÂN NGŨ CỐC RITTER SPORT

48.600 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 48.600đ