Hotline: 0903.166.228
0
   

PHÔ MAI   :  Cheddar Cheese

PHÔ MAI CHEDDAR 50% F.I.D.M WHITE

51.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 51.000đ

ANCHOR CHEDDAR CHEESE

32.900 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 32.900đ

PHÔ MAI CHEDDAR MILD COLORED

66.000 đ

 

Xuất xứ: ANH

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 66.000đ

PHÔ MAI SHREDDED LOW MOISTURE MOZZARELLA

256.800 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 170G     

Total: 256.800đ

PHÔ MAI SHREDDED MILD CHEDDAR

256.800 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 170G     

Total: 256.800đ

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR HỮU CƠ ORGANIC VALLEY

263.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 170G

Total: 263.800đ

PHÔ MAI ZELACHI CHEDDAR NATURAL

41.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 41.900đ

PHÔ MAI EMBORG CHEDDAR

86.500 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 86.500đ

PHÔ MAI MATURE CHEDDAR EMBORG

149.000 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 149.000đ

PHÔ MAI VINTAGE CHEDDAR EMBORG

149.000 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 149.000đ

PHÔ MAI BÀO MILD CHEDDAR KRAFT

159.600 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 226G

Total: 159.600đ

PHÔ MAI EMBORG CHEDDAR MILD

149.000 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 149.000đ