Hotline: 0903.166.228
0
   

CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Cafe

VIÊN CAFE NÉN ARPEGGIO DECAFFEINATO

209.000 đ

 

Xuất xứ: THỤY SỸ

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 209.000đ

VIÊN CAFE NÉN KAZAAR

242.000 đ

 

Xuất xứ: THỤY SỸ

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 242.000đ

VIÊN CAFE NÉN DECAFFEINATO INTENSE

209.000 đ

 

Xuất xứ: THỤY SỸ

Quy cách đóng gói: 50G

VIÊN NÉN CÀ PHÊ COSI NESPRESSO

209.000 đ

 

Xuất xứ: THỤY SỸ

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 209.000đ

VIÊN NÉN CÀ PHÊ CAPRICCIO NESPRESSO

209.000 đ

 

Xuất xứ: THỤY SỸ

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 209.000đ

VIÊN NÉN CÀ PHÊ LIVANTO NESPRESSO

209.000 đ

 

Xuất xứ: THỤY SỸ

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 209.000đ

VIÊN CAFE NÉN NESPRESSO ROMA CAPSULE

215.000 đ

 

Xuất xứ: THỤY SỸ

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 215.000đ

VIÊN NÉN CÀ PHÊ VOLLUTO NESPRESSO

209.000 đ

 

Xuất xứ: THỤY SỸ

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 209.000đ

VIÊN NÉN CAFE RISTRETTO NESPRESSO

228.400 đ

 

Xuất xứ: THỤY SỸ

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 228.400đ

CAFE NESPRESSO ARPEGGIO CAPSULE

209.000 đ

 

Xuất xứ: THỤY SỸ

Quy cách đóng gói: 50G

Total: 209.000đ

VIÊN NÉN CAFE RANG XAY NESCAFE DOLCE GUSTO

234.000 đ

 

Xuất xứ: ANH

Quy cách đóng gói: 160G

Total: 234.000đ

VIÊN NÉN CÀ PHÊ SỮA NESCAFE DOLCE GUSTO_AU LAIT

234.000 đ

 

Xuất xứ: ANH

Quy cách đóng gói: 160G

Total: 234.000đ