Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU ĂN QUẢ  :  Các Loại Đậu - Hạt

ĐẬU QUE

51.520 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 51.520đ

ĐẬU PETITS POIS

42.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 42.000đ

ĐẬU BẮP

13.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 13.500đ

BẮP NON

14.400 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 14.400đ