Hotline: 0903.166.228
0
   

BÁNH KẸO  :  Các Loại Bánh

ORGRAN TOASTED MULTIGRAIN CRISPBREAD QUINOA

107.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 107.000đ

BÁNH QUY MẶT CƯỜI ORGRAN

99.954 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 99.954đ

ORGRAN TOASTED CORN CRISPBREAD

104.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 104.000đ

ORGRAN TOASTED BUCKWHEAT CRISPBREAD

104.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 104.000đ

ORGRAN CRISPIBREAD WITH CHIA

108.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 108.000đ

ORGRAN ESSENTIAL FIBRE CRISPBREAD

104.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 104.000đ

ORGRAN RICE CRISPI BREAD

104.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 104.000đ

BÁNH ORGRAN MULTIGRAIN O'S WITH QUINO

155.265 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 155.265đ

BÁNH QUI TRÁI CÂY DÂU RỪNG HÌNH KHỦNG LONG

108.100 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 175G

Total: 108.100đ

BÁNH COOKIE HÌNH THÚ ORGRAN

99.954 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 175G

Total: 99.954đ

BÁNH SNACKS TOMATO BASIL

134.700 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 100G

BÁNH SNACK CARAMEL ONION CHEDDAR SNACKS

134.700 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 134.700đ