Hotline: 0903.166.228
0
   

THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH  :  CÁ ĐÓNG HỘP

TRỨNG CÁ CAVIAR ĐỎ FRIEDRICHS

149.700 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 149.700đ

TRỨNG CÁ TẦM FRIEDRICHS

159.600 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 159.600đ

CÁ MÒI NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG JOHN WEST

79.500 đ

 

Xuất xứ: BỒ ĐÀO NHA

Quy cách đóng gói: 120G

Total: 79.500đ

CÁ MÒI NGÂM DẦU OLIVE JOHN WEST

79.500 đ

 

Xuất xứ: BỒ ĐÀO NHA

Quy cách đóng gói: 120G

Total: 79.500đ

CÁ THU NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG JOHN WEST

87.500 đ

 

Xuất xứ: BỒ ĐÀO NHA

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 87.500đ

CÁ THU SỐT CÀ CAY JOHN WEST

80.000 đ

 

Xuất xứ: BỒ ĐÀO NHA

Quy cách đóng gói: 125G

CÁ MÒI SỐT BBQ

79.500 đ

 

Xuất xứ: BỒ ĐÀO NHA

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 79.500đ

CÁ NGỪ OTTOGI

63.800 đ

 

Xuất xứ: HÀN QUỐC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 63.800đ

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG CALVO

95.800 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 160G

Total: 95.800đ

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG CALVO

47.800 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 80G

Total: 47.800đ

CÁ NGỪ SỐT MAYONAISE CANNED

53.500 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 185GR

Total: 53.500đ

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG

36.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 175G

Total: 36.000đ