Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU ĂN QUẢ  :  Cà Chua

CÀ CHUA CHOCOLATE CHERRY

41.545 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 41.545đ

CÀ CHUA CHERRY VÀNG

34.545 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 34.545đ

CÀ CHUA COCKTAIL

27.650 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 27.650đ

CÀ CHUA CHERRY NGỌT

38.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

CÀ CHUA BEEF

48.400 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 48.400đ

CÀ CHUA HÀ LAN

31.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 31.000đ

CÀ CHUA ĐÀ LẠT

24.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 24.900đ