Hotline: 0903.166.228
0
   

PHÔ MAI   :  Brie Cheese

PHÔ MAI BRIE DE MEAUX ROUZAINE

135.760 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 135.760đ

PHÔ MAI BRIE PRISEDENT

145.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 145.900đ

PHÔ MAI BRIE ISIGNY SAINTE MERE

99.600 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 99.600đ

PHÔ MAI BRIE ILE DE FRANCE PETIT

142.800 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 142.800đ

PHÔ MAI BRIE ILE DE FRANCE PETIT

131.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 131.000đ

PHÔ MAI MINI BRIE 5X25G ILE DE FRANCE PETIT

166.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 166.000đ